Człowiek potrzebuje trudności;
są niezbędne dla zdrowia.

Carl Jung

Nasz Zespół

Fizjoterapeuci / SI

mgr Agata Mulik

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta Integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener TUS. 

Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w specjalności – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz surdopedagogika z terapią pedagogiczną. Tytuł terapeuty integracji sensorycznej uzyskała na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Swoje kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu na stanowisku terapeuty pedagogicznego, następnie w przedszkolu ogólnodostępnym jako nauczyciel wspomagający. 2 lata pełniła role nauczyciela wychowawcy w grupie przedszkolnej, najpierw 3-latków, następnie 4-latków. Aktualnie pracuje jako nauczyciel wspomagający 6-latka z zespołem Aspergera.

W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do rozwoju dziecka, skupiając się na tym, aby każdy mały człowiek mógł poznawać świat poprzez zmysły, emocje i indywidualne doświadczenia. Dostosowuje się także do swoistych potrzeb i możliwości każdego dziecka. 

Nieustannie doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach m. in Terapia Ręki, Trening Umiejętności Społecznych. Z ramienia NSPPP Synapsis ukończyła szkolenie na temat: “Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu i rozwoju dziecka.” Ostatnio ukończyła dwa szkolenia rozwijające umiejętności z zakresu integracji sensorycznej: Smykomultisensoryka oraz cześć pierwsza Integracji odruchów dynamicznych i posturalnych w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej w Warszawie. Aktualnie uczy się także w medycznej szkole policealnej na kierunku technik masażysta.

mgr Justyna Cudny

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, specjalności: surdopedagogika i terapia pedagogiczna na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła także studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna (APS), Stosowana analiza zachowania (SWPS).

Kwalifikacje z zakresu metody integracji sensorycznej uzyskała na dwustopniowym kursie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz studiach podyplomowych (Ateneum, patronat PSTIS).

Stale rozwija swój warsztat i doskonali umiejętności na licznych kursach i szkoleniach, między innymi Smykomultisensoryka A. Charęzińskiej.

Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Aktualnie zatrudniona jest w publicznej szkole podstawowej, gdzie prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym i rewalidacyjnym.

W Centrum Mali Mówcy prowadzi diagnozę i terapię procesów integracji sensorycznej. W pracy najważniejsze są dla niej pozytywne  relacje z uczestnikami zajęć oparte na poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnym szacunku. 

W mediach społecznościowych działa jako Kreatywna terapia pedagogiczna i dzieli się inspiracjami i pomysłami na zabawy rozwijające dla dzieci.

mgr Miłosława Szupiluk

Terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwentka studiów licencjackich z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz studiów magisterskich z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kwalifikacje z zakresu integracji sensorycznej zdobyła w trakcie studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Aktualnie pracuje jako nauczycielka współorganizująca proces kształcenia ucznia o orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pedagog specjalny w warszawskim przedszkolu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako terapeutka indywidualna ucznia z Zespołem Aspergera oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej pracując wolontariacko w metodzie rozwojowej 3i. Na pierwszym miejscu stawia zindywidualizowane podejście do każdego dziecka. Swoją pracę terapeutyczną opiera na zbudowaniu pozytywnej relacji zarówno z dzieckiem jak i rodzicem.

Wybrane kursy i szkolenia:
– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
– Elementy metody Verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, cz. I
– Warsztaty arteterapii – prawopółkulowe malowanie intuicyjne

W Centrum Mali Mówcy zajmuje się:
– prowadzeniem terapii integracji sensorycznej,
– diagnozą procesów integracji sensorycznej,
– prowadzeniem konsultacji z zakresu integracji sensorycznej.