Małomównego też można skłonić do mówienia (…). Do każdego można dopasować jakiś kluczyk.

Małgorzata Musierowicz

Nasz Zespół

Logopedzi / Neurologopedzi

mgr Izabela Dębińska

Neurologopeda, audiolog, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ukończyła półtoraroczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis, uczestnicząc tym samym w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.
Uczestniczka wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, a także konferencji. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pracuje niedyrektywnie, patrząc całościowo na dziecko i jego problemy, aby jak najlepiej dostosować terapię i wpłynąć tym na prawidłowy rozwój dziecka. Podczas spotkań tworzy miłą i przyjemną atmosferę, aby efektywnie dążyć do realizacji celów terapeutycznych.

Zajmuje się:
– diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży;
– konsultacjami neurologopedycznymi dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym;
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych;
– terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– diagnozą i terapią zaburzeń motoryki małej
– terapią ręki;
– diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u osób z problemami ortodontycznymi;
– konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi;
– kinesiotapingiem logopedyczno-stomatologicznym.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Certyfikowane szkolenie „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”
– Certyfikowane szkolenie „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt”
– Szkolenie „Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja”
– Szkolenie „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska dr Marzeny Machoś”
– Certyfikowane szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotpnalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1”
– Szkolenie „Od jedzenia do mówienia. Rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy”
– Certyfikowany kurs „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo- żuchwowy”
– Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” w Fundacji Synapsis
– Szkolenie „MFT- 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji głosek s/sz wg A. Kitell
– Szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż”
– Certyfikowany kurs „Kinesiotaping w logopedii i fizjologii stomatologicznej”
– Kurs „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”
– Szkolenie „Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych”
– Kurs „VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii”
– Kurs systemu językowo-migowego I i II stopnia
– Certyfikowane szkolenie „Terapia Sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”

mgr Klaudia Kowalczuk

Logopeda, terapeuta ręki, terapeuta miofunkcjonalnyAbsolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku Pedagogika Specjalna – Logopedia. Tam miała możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych specjalistów.

Ponadto swoje doświadczenie uzyskiwała odbywając liczne praktyki w Poradniach Specjalistycznych, przedszkolach, szkołach, szpitalach (Centralny Szpital Kliniczny – przy ul. Banacha oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny – przy ul. Żwirki i Wigury), a także pracując w przedszkolach, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.


Niebawem rozpoczyna studia podyplomowe z neurologopedii. W naszym centrum zajmuje się:

– diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, spektrum autyzmu;

– diagnozą i terapią miofunkcjonalną u osób z problemami ortodontycznymi;

– diagnozą i terapią z zakresu terapii ręki;

– konsultacjami logopedycznymi;

– profilaktyką logopedyczną.Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Pani Klaudia jest zwolenniczką holistycznego i indywidualnego podejścia do pacjenta. Ukończone kursy i szkolenia:
– Certyfikowane szkolenie „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia”
– Certyfikowane szkolenie „Stymulacja traktu ustno-twarzowego
– Certyfikowane szkolenie „Masaż logopedyczny (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych) 
– Certyfikowane szkolenie „ SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemow w dyslalii obwodowej”
– Certyfikowane szkolenie „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia”
– Warsztaty: Wędzidełko – ocena, przygotowanie do podcięcia i opieka po zabiegu
– Certyfikowane szkolenie „Diagnoza wędzidełek jamy ustnej” 
– Certyfikowane szkolenie „Logorytmika – Ruch Słuch Słowo”

– Szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż”

mgr Małgorzata Kunat

Neurologopeda, logopeda ogólny i kliniczny, terapeutka miofunkcjonalna, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej, terapeutka ręki, specjalistka wczesnej interwencji neurologopedycznej, trenerka TUS.

Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prowadzonym przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ukończyła staż logopedyczny na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim im. dr med. R. Masztaka w Warszawie oraz praktyki neurologopedyczne w Centrum Intensywnej Terapii Olinek.
Pracuje w niepublicznym przedszkolu integracyjnym. Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Swoją wiedzę nieustannie pogłębia podczas wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, stara się być na bieżąco z najnowszymi publikacjami i wynikami badań. Pracuje w duchu NVC. Uczy przez zabawę, bazując na już posiadanych przez dziecko zasobach, a na jego rozwój patrzy holistycznie.

Zajmuje się:
– diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży;
– diagnozą i terapią noworodków i niemowląt
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych;
– terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u osób z problemami ortodontycznymi;
– konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi;
– kinesiotapingiem logopedyczno-stomatologicznym;
– diagnozą i terapią zaburzeń motoryki małej
– terapią ręki.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Szkolenie „Niemowlak u logopedy cz. I – opieka logopedyczna nad niemowlęciem”;
– Szkolenie „Niemowlak u logopedy cz. II Miobobo (krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne) „;
– Szkolenie „PUMO” – Program Usprawniania Motoryki Orlanej (Gryzaki w terapii i profilaktyce logopedycznej);
– Certyfikowane szkolenie „Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną”
– Certyfikowany kurs “Komunikacja bez przemocy” w ramach projektu “Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole”.
– Certyfikowany kurs “ Adaptacja do przedszkola”
– Certyfikowane szkolenie “Attention Autism”
– Certyfikowane szkolenie „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia”
– Certyfikowane szkolenie “Trening Umiejętności Społecznych”
– Szkolenie „Karmienie Terapeutyczne Human Touch”
– Certyfikowane szkolenie „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”
– Szkolenie “KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka”
– Szkolenie „MFT- 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji głosek s/sz wg A. Kitell
– Szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż”
– Certyfikowany kurs „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”
– Kurs „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”
– Szkolenie „Smykopląsy”
– Certyfikowane szkolenie “Logotytmika – Ruch Słuch Słowo”.

Oliwia Hanc

Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku- Logopedia Ogólna ze specjalnością: nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Swoje doświadczenie zdobywała na wielu praktykach w przedszkolach, szkołach oraz Poradniach Specjalistycznych i wolontariatach (Centrum Metody Krakowskiej), a także pracując w przedszkolu integracyjnym oraz gabinetach logopedycznych.


Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w certyfikowanych szkoleniach i kursach.

Pani Oliwia w swojej pracy logopedycznej wykorzystuje wybrane elementy Metody Krakowskiej.

Podczas pracy skupia się na całościowym podejściu do pacjenta, aby prawidłowo poprowadzić cała terapię.W naszym centrum zajmuje się:

– konsultacjami i diagnozami logopedycznymi;

– terapią logopedyczną;

– terapia miofunkcjonalną;W wolnych chwilach uwielbia aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a wieczorem zasiąść do dobrej książki.

  Ukończone kursy i szkolenia:
–  Certyfikowane szkolenie ‘’Ocena funkcjonalna traktu ustno- twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie.’’
– Certyfikowane szkolenie‘’ FTM- Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową.’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’ SMURF- Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów w dyslalii obwodowej.’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’Terapia ręki’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’ Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne’’
– Szkolenie ‘’MFT 9-99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99’’ ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.’’
– Szkolenie ‘’Niemowlak u logopedy część I (opieka logopedyczna nad niemowlęciem- wprowadzenie).’’
– Szkolenie ‘’Niemowlak u logopedy II Miobobo © (krótkie wędzidełko języka u niemowląt- podejście praktyczne).’’
– Szkolenie ‘’Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu.’’
– Webinarium ‘’ Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi.’’

mgr Aleksandra Prokocka

Logopeda, logorytmik, terapeuta miofunkcjonalny

  Ukończyła podyplomowe kwalifikacyjne studia logopedyczne w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała cierpliwie dążąc do celu. Na początku pracując jako opiekun w bliskościowym żłobku, następnie prowadząc zajęcia umuzykalniające i logorytmiczne w przedszkolach i żłobkach, które kontynuuje nadal, aż po uzyskanie tytułu logopedy i pracę w gabinecie z mniejszymi oraz większymi pacjentami.

  W międzyczasie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii na licznych kursach, w tym wielu o tematyce NVC i wspierania rozwoju najmłodszych np. wg niedyrektywnej pedagogiki Reggio Emilia. Rozwijała pasje, które przekuwała w swoją nową pracę. Uzyskała certyfikaty umożliwiające prowadzenie zajęć logorytmicznych i umuzykalniających oraz została certyfikowanym terapeutą miofunkcjonalnym.

Na każdego pacjenta patrzy z uważnością. Stara się otoczyć go jak najlepszą opieką i dobrać terapię do jego indywidualnych potrzeb.

W pracy przyświeca jej myśl Janusza Korczaka: „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.” Chce pomagać najmłodszym zdobywać nowe szczyty i być ich przewodnikiem podczas odkrywania nowych umiejętności oraz przezwyciężania trudności.

  W naszym centrum zajmuje się:
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych;
– konsultacjami logopedycznymi;
– diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u osób z problemami ortodontycznymi;
– terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– profilaktyką logopedyczną i prowadzeniem zajęć logorytmicznych.

  Ukończone kursy i szkolenia:
– MF`T 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 wg A. Kittel – kurs certyfikacyjny – B. Paradowska
– Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie. – E. Mendala- Kwoczek
– Mioterapia dzieci cz. I – M. Szyfter
– Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej – A. Rosińska
– Terapia miofunkcjonalna. Terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy – B. Białas
– Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii – M. Brychcy
– Masaż logopedyczny- podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych) – K. Francuz-Matwiejczuk
– Masaż logopedyczny – A. Kaczyńska
– Terapia małego dziecka z ASD – J. Pałasz
– Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt – M. Budkowska
– Seplenienie międzyzębowe
– diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie szeregu szumiącego – B. Nedwidek
– Teczka młodego logopedy – M. Czajka
– Logorytmika – ruch słuch słowo© – ProCentrum E. Bombol
– LogoRytmiKa dla NajNajów – M. Szyfter

mgr Patrycja Krzemińska

Neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wykształcenie zdobyła na Uczelni Łazarskiego (Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju- studia podyplomowe), Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Logopedia Ogólna i Kliniczna-  studia magisterskie) oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Logopedia, Specjalność: wczesna interwencja logopedyczna- studia licencjackie).

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w: Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Komunikowania się Małego Dziecka „AleJa Motyli” oraz prywatnych przedszkolach. Odbyła praktyki z zakresu: opieki logopedycznej noworodka w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej 
w Warszawie na oddziale neonatologicznym oraz patologii noworodka; terapii logopedycznej dzieci 
z niedosłuchem w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO”;  terapii logopedycznej pacjentów po laryngektomii w Poradni Foniatrycznej oraz terapii logopedycznej pacjentów z afazją 
i dyzartrią w Katedrze i Klinice Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego na Banacha w Warszawie.

Pracuje w Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży.Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną wcześniaków, noworodków i niemowląt (z zaburzoną dystrybucją napięcia mięśniowego, nieprawidłowościami w obrębie narządów artykulacyjnych, trudnościami w karmieniu i rozszerzaniu diety ) oraz dzieci z zespołami genetycznymi i mózgowym porażeniem dziecięcym.

Swoją wiedzę nieustannie pogłębia biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach. 
Pani Patrycja w pracy kieruje się holistycznym podejściem, pokorą, wrażliwością, empatią oraz spokojem, szczególnie podczas spotkań z najmłodszymi pacjentami i ich rodzicami. Każde dziecko traktuje indywidualnie i w taki właśnie sposób prowadzi zajęcia. Wykorzystuje mocne strony pacjenta, dąży do tego, aby czas spędzony w gabinecie był atrakcyjny oraz przynosił pożądane efekty terapeutyczne.

Zajmuje się:
– diagnozą i terapią neurologopedyczną wcześniaków, noworodków, niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– konsultacjami neurologopedycznymi;
– terapią karmienia;
– terapią miofunkcjonalną.

Ukończone kursy i szkolenia:
− Zaburzenia miofunkcjonalne. Podejście interdyscyplinarne/ 05-06.04.2022/ Mira Rządzka, Magdalena Gryka-Deszczyńska, Aleksandra Rosińska, Artur Kopeć 
− Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie/ 27.01.2022/ Aleksandra Rosińska
− Gesty GORA w ujęciu praktycznym/ 27-28.04.2020/ Gabriela Lorens    
− Niemowlak u logopedy II Miobobo- skrócone wędzidełko  podjęzykowe u niemowląt- podejście praktyczne/ 25.04.2020/ Marzena Machoś
− Stymulacja traktu ustno- twarzowego / 15-16.06.2019/ Małgorzata Gawryl
− Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej/ 12.01.2019/ Agnieszka Dziedzic
− Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”/ 15.12.2018/ Aleksandra Kaczyńska
− Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt/ 08.12.2018/ Mira Rządzka
− Logorytmika/  18.02.2018/ Ewa Bombol
− Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „ Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i Zespołem Aspergera”/ 19.11.2016
− Praktyczny Kurs Alternatywnych i Wspomagających metod porozumiewania się / cz. 1 i cz. 2/ 20.02-21.02.2016 28.05-29.05.2016/ Ewa Przebinda

mgr Klaudia Krajewska

Pedagog specjalny, Logopeda.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami, a także studia z Integracji Sensorycznej. Ukończyła m.in. szkolenia z „Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”.

Swoje doświadczenie zdobywała w placówkach kształcenia specjalnego, w przedszkolach i szkołach, w poradniach specjalistycznych oraz w gabinetach logopedycznych.

W naszym centrum zajmuje się:
– diagnozą i terapią logopedyczną;
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych;
– terapią logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, ankyloglosją;
– konsultacjami logopedycznymi.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz konferencjach.

mgr Agnieszka Ziętarska

Neurologopeda, nauczyciel języka polskiego, pedagog specjalny.

Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim (studia licencjackie) oraz pedagogiki specjalnej, specjalność logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (studia magisterskie). W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z neurologopedii na Uczelni Łazarskiego.

Swoje doświadczenie zdobywała w poradniach logopedycznych, a także placówkach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w pracy z pacjentami z ASD, zaburzeniami komunikacji językowej, opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią. Pasjonatka komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). W terapii ważne dla niej jest indywidualne, niedyrektywne podejście do pacjenta oparte na zabawie i relacji.


Zajmuje się:
– diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży;
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych; – terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– terapią z zastosowaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej;

Ukończone kursy i szkolenia: Szkolenie „Miogopedia – praktyczna terapia miofunkcjonalna”
– Szkolenie „Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji”
– Szkolenie „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
– Szkolenie „KOSF. Karty Oceny Słuchu Fonemowego”
– Szkolenie „Nauka czytania od sylaby do zdania”
– Szkolenie „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”
– Szkolenie „Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”
– Szkolenie „Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu”
– Szkolenie „Logorytmika”
– Szkolenie „Modelowanie bez tajemnic”
– Szkolenie „Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1”
– Szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza – terapia – masaż”

Mgr Daria Butrykowska

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia magisterskie o kierunku Pedagogika – specjalizacja Logopedia oraz studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii. Poszerzała zakres swojej wiedzy biorąc udział w kursach kwalifikacyjnych terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Dzięki temu, w terapii zwraca uwagę na wszystkie sfery rozwoju małego pacjenta z różnorodnymi potrzebami.

Warsztat i doświadczenie terapeutyczne zdobywała pracując w przedszkolach, w tym w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi.

Istotą efektywnej terapii jest dla niej zbudowanie wartościowej relacji z dzieckiem oraz dotarcie do przyczyn wszelkich trudności komunikacyjnych. Pracuje z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.