Małomównego też można skłonić do mówienia (…). Do każdego można dopasować jakiś kluczyk.

Małgorzata Musierowicz

Nasz Zespół

Logopedzi / Neurologopedzi

mgr Izabela Dębińska

Neurologopeda, audiolog, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ukończyła półtoraroczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis, uczestnicząc tym samym w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.
Uczestniczka wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, a także konferencji. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pracuje niedyrektywnie, patrząc całościowo na dziecko i jego problemy, aby jak najlepiej dostosować terapię i wpłynąć tym na prawidłowy rozwój dziecka. Podczas spotkań tworzy miłą i przyjemną atmosferę, aby efektywnie dążyć do realizacji celów terapeutycznych.

Zajmuje się:
– diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży;
– konsultacjami neurologopedycznymi dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym;
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych;
– terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– diagnozą i terapią zaburzeń motoryki małej
– terapią ręki;
– diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u osób z problemami ortodontycznymi;
– konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi;
– kinesiotapingiem logopedyczno-stomatologicznym.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Certyfikowane szkolenie „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”
– Certyfikowane szkolenie „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt”
– Szkolenie „Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja”
– Szkolenie „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska dr Marzeny Machoś”
– Certyfikowane szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotpnalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1”
– Szkolenie „Od jedzenia do mówienia. Rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy”
– Certyfikowany kurs „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo- żuchwowy”
– Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” w Fundacji Synapsis
– Szkolenie „MFT- 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji głosek s/sz wg A. Kitell
– Szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż”
– Certyfikowany kurs „Kinesiotaping w logopedii i fizjologii stomatologicznej”
– Kurs „Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”
– Szkolenie „Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych”
– Kurs „VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii”
– Kurs systemu językowo-migowego I i II stopnia
– Certyfikowane szkolenie „Terapia Sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”

mgr Małgorzata Kunat

Neurologopeda, logopeda ogólna i kliniczny, terapeutka miofunkcjonalna, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej, terapeutka ręki, specjalistka wczesnej interwencji neurologopedycznej, trenerka TUS.

Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prowadzonym przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ukończyła staż logopedyczny na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim im. dr med. R. Masztaka w Warszawie oraz praktyki neurologopedyczne w Centrum Intensywnej Terapii Olinek.

Swoją wiedzę nieustannie pogłębia podczas wielu certyfikowanych szkoleń i kursów, stara się być na bieżąco z najnowszymi publikacjami i wynikami badań. Istotna jest dla niej współpraca pomiędzy specjalistami, by jak najlepiej pomagać Pacjentowi. Pracuje w duchu NVC. Bazuje na już posiadanych przez Pacjenta zasobach, a na jego trudności patrzy holistycznie.

Zajmuje się:
– diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży;
– diagnozą i terapią neurologopedyczną noworodków i niemowląt;
– diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych;
– terapią manualną głowy i szyi;
– elementami terapii czaszkowo – krzyżowej;
– diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u osób z problemami ortodontycznymi;
– konsultacjami logopedyczno-ortodontycznymi;
– kinesiotapingiem logopedyczno-stomatologicznym;
– terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
– terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– diagnozą i terapią zaburzeń motoryki małej i terapią ręki.

Ukończone kursy i szkolenia:
– “Terapia czaszkowo-krzyżowa” – w trakcie, ukończony moduł I, II i III – J. Sadowska
– ”Stawy skroniowo żuchwowe – diagnostyka i leczenie” – D. Kębłowska
– “Współczesna fizjoterapia oddechowa – stymulacja oraz oczyszczanie układu oddechowego od pierwszych dni życia” – M. Kowalski
– “Diagnoza i terapia miofunkcjonalna” – A. Rosińska
– “Neurogenoaspekt w diagnozie logopedycznej. Małe dziecko” – K.Czarnik
– “Praktycznie o pracy z językiem” – K. Czarnik
– “Metody diagnozy i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” – A. Strączyńska, J. Sebastian
– “Terapia manualna w gabinecie logopedycznym” M. Majchrzycki
– “Niemowlak u logopedy cz. I – opieka logopedyczna nad niemowlęciem” – M. Machoś
– “Niemowlak u logopedy cz. II Miobobo (krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne) – M. Machoś
– “PUMO” – Program Usprawniania Motoryki Oralnej (Gryzaki w terapii i profilaktyce logopedycznej) – M. Machoś
– “Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną” J. Pałasz
– “Komunikacja bez przemocy” w ramach projektu “Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole”.
– “Adaptacja do przedszkola” A. Janeczek-Romanowska
– “Attention Autism” C. Twardysz
– “Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia” E. Mendala – Kwoczek
– “Trening Umiejętności Społecznych” P. Zawadzka
– “Karmienie Terapeutyczne Human Touch” M. Habik
– “Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym” M. Baj- Lieder, R. Ulman- Bogusławska
– “KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka”
– “MFT- 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji głosek s/sz wg A. Kitell – B. Paradowska
– “Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż” K. Gromelska
– “Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej” E. Mikołajewska
– “Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne” A. Kaczyńska
– “Smykopląsy” K. Stempień
– “Logotytmika – Ruch Słuch Słowo” E. Bombol

mgr Oliwia Hanc

Logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta ręki, terapeutka miofunkcjonalna

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku- Logopedia Ogólna ze specjalnością: nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W trakcie studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia z audiofonologią na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Swoje doświadczenie zdobywała na wielu praktykach w przedszkolach, szkołach oraz Poradniach Specjalistycznych i wolontariatach (Centrum Metody Krakowskiej), a także pracując w przedszkolu integracyjnym oraz gabinetach logopedycznych. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w certyfikowanych szkoleniach i kursach.

Pani Oliwia w swojej pracy logopedycznej wykorzystuje wybrane elementy Metody Krakowskiej. Podczas pracy skupia się na całościowym podejściu do pacjenta, aby prawidłowo poprowadzić cała terapię.

W naszym centrum zajmuje się:
– konsultacjami i diagnozami logopedycznymi
– terapią logopedyczną
– terapią miofunkcjonalną
– terapią ręki

W wolnych chwilach uwielbia aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a wieczorem zasiąść do dobrej książki.

Ukończone kursy i szkolenia:
– ‘’Miogopedia- praktyczna terapia miofunkcjonalna’’
– ‘’Miofunkcja- diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt’’
– ‘’Przepona i oddech w terapii logopedycznej- praca manualna wspomagająca prawidłowy tor oddechowy’’
– I moduł kursu ‘’PEDIATRIC FEEDING DISORDERS w praktyce logopedy- strategie diagnostyczno- terapeutyczne’’
– ‘’Terapia małego dziecka z ASD’’
– Webinar ‘’Smoczek- vademecum logopedy’’
– ‘’Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii’’
– ‘’Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne- szkolenie połączone z warsztatami.’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’Niemowlak u logopedy 3 workshop’’
– ‘’Pozycja spoczynkowa języka jako element oceny funkcjonalnej niemowlęcia. Obserwacje własne na tle literatury.’’
– ‘’PUMO program usprawniania motoryki oralnej (Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej)’’
– ‘’Guguhopla- od zabawy do mówienia. Zabawy samogłoskowe.’’
– ‘’Diagnoza i terapia stawu skroniowo- żuchwowego w gabinecie logopedycznym’’
–  Certyfikowane szkolenie ‘’Ocena funkcjonalna traktu ustno- twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie.’’
– Certyfikowane szkolenie‘’ FTM- Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową.’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’ SMURF- Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów w dyslalii obwodowej.’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’Terapia ręki’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’ Terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg Niny Förster i A. Kittel. Całościowa koncepcja pracy z ciałem’’
– Certyfikowane szkolenie ‘’ Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne’’
– Szkolenie ‘’MFT 9-99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99’’ ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.’’
– Szkolenie ‘’Niemowlak u logopedy część I (opieka logopedyczna nad niemowlęciem- wprowadzenie).’’
– Szkolenie ‘’Niemowlak u logopedy II Miobobo © (krótkie wędzidełko języka u niemowląt- podejście praktyczne).’’
– Szkolenie ‘’Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu.’’
– Webinar ‘’Joga dla dzieci jako pomysł na zajęcia ruchowe oraz na innowację pedagogiczną’’
– Webinarium ‘’ Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi.’’

mgr Aleksandra Prokocka

Logopeda, logorytmik, terapeuta miofunkcjonalny

  Ukończyła podyplomowe kwalifikacyjne studia logopedyczne w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała cierpliwie dążąc do celu. Na początku pracując jako opiekun w bliskościowym żłobku, następnie prowadząc zajęcia umuzykalniające i logorytmiczne w przedszkolach i żłobkach, które kontynuuje nadal, aż po uzyskanie tytułu logopedy i pracę w gabinecie z mniejszymi oraz większymi pacjentami.

  W międzyczasie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii na licznych kursach, w tym wielu o tematyce NVC i wspierania rozwoju najmłodszych np. wg niedyrektywnej pedagogiki Reggio Emilia. Rozwijała pasje, które przekuwała w swoją nową pracę. Uzyskała certyfikaty umożliwiające prowadzenie zajęć logorytmicznych i umuzykalniających oraz została certyfikowanym terapeutą miofunkcjonalnym.

Na każdego pacjenta patrzy z uważnością. Stara się otoczyć go jak najlepszą opieką i dobrać terapię do jego indywidualnych potrzeb.

W pracy przyświeca jej myśl Janusza Korczaka: „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.” Chce pomagać najmłodszym zdobywać nowe szczyty i być ich przewodnikiem podczas odkrywania nowych umiejętności oraz przezwyciężania trudności.

  W naszym centrum zajmuje się:
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych;
– konsultacjami logopedycznymi;
– diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych u osób z problemami ortodontycznymi;
– terapią dzieci ze spektrum autyzmu;
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
– profilaktyką logopedyczną i prowadzeniem zajęć logorytmicznych.

  Ukończone kursy i szkolenia:
– MF`T 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 wg A. Kittel – kurs certyfikacyjny – B. Paradowska
– Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie. – E. Mendala- Kwoczek
– Mioterapia dzieci cz. I – M. Szyfter
– Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej – A. Rosińska
– Terapia miofunkcjonalna. Terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy – B. Białas
– Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii – M. Brychcy
– Masaż logopedyczny- podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych) – K. Francuz-Matwiejczuk
– Masaż logopedyczny – A. Kaczyńska
– Terapia małego dziecka z ASD – J. Pałasz
– Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt – M. Budkowska
– Seplenienie międzyzębowe
– diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie szeregu szumiącego – B. Nedwidek
– Teczka młodego logopedy – M. Czajka
– Logorytmika – ruch słuch słowo© – ProCentrum E. Bombol
– LogoRytmiKa dla NajNajów – M. Szyfter

mgr Patrycja Krzemińska

Neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Wykształcenie zdobyła na Uczelni Łazarskiego (Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju- studia podyplomowe), Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Logopedia Ogólna i Kliniczna-  studia magisterskie) oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Logopedia, Specjalność: wczesna interwencja logopedyczna- studia licencjackie). 

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w: Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Komunikowania się Małego Dziecka „AleJa Motyli” oraz prywatnych przedszkolach. Odbyła praktyki z zakresu: opieki logopedycznej noworodka w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej  w Warszawie na oddziale neonatologicznym oraz patologii noworodka; terapii logopedycznej dzieci  z niedosłuchem w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO”;  terapii logopedycznej pacjentów po laryngektomii w Poradni Foniatrycznej oraz terapii logopedycznej pacjentów z afazją  i dyzartrią w Katedrze i Klinice Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego na Banacha w Warszawie. 

Pracuje w Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży.Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną wcześniaków, noworodków i niemowląt (z zaburzoną dystrybucją napięcia mięśniowego, nieprawidłowościami w obrębie narządów artykulacyjnych, trudnościami w karmieniu i rozszerzaniu diety ) oraz dzieci z zespołami genetycznymi i mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Swoją wiedzę nieustannie pogłębia biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach.  Pani Patrycja w pracy kieruje się holistycznym podejściem, pokorą, wrażliwością, empatią oraz spokojem, szczególnie podczas spotkań z najmłodszymi pacjentami i ich rodzicami. Każde dziecko traktuje indywidualnie i w taki właśnie sposób prowadzi zajęcia. Wykorzystuje mocne strony pacjenta, dąży do tego, aby czas spędzony w gabinecie był atrakcyjny oraz przynosił pożądane efekty terapeutyczne. 

Zajmuje się:
– diagnozą i terapią neurologopedyczną wcześniaków, noworodków, niemowląt oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci; 
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy; 
– konsultacjami neurologopedycznymi; 
– terapią karmienia; 
– terapią miofunkcjonalną. 

Ukończone kursy i szkolenia:
– Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii/ 04.11.2023/ Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska
– Ślinienie- skuteczne techniki terapeutyczne/ 19.05.2023/ Aleksandra Rosińska
– Migdałki- terapia przed i po zabiegu/ 18.05.2023/ Aleksandra Rosińska
– Diagnoza i terapia karmienia/ 26.11.2022/ Agata Kalina
– Holistyczne podejście do terapii zaburzeń czynnościowych – kurs praktyczny/ 24.09.2022/ Katarzyna Lewsza
– Zaburzenia miofunkcjonalne. Podejście interdyscyplinarne/ 05-06.04.2022/ Mira Rządzka, Magdalena Gryka-Deszczyńska, Aleksandra Rosińska, Artur Kopeć  
– Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie/ 27.01.2022/ Aleksandra Rosińska 
– Gesty GORA w ujęciu praktycznym/ 27-28.04.2020/ Gabriela Lorens  
– Niemowlak u logopedy II Miobobo- skrócone wędzidełko  podjęzykowe u niemowląt- podejście praktyczne/ 25.04.2020/ Marzena Machoś 
– Stymulacja traktu ustno- twarzowego / 15-16.06.2019/ Małgorzata Gawryl
– Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo- tonalnej/ 12.01.2019/ Agnieszka Dziedzic 
– Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne/ 15.12.2018/ Aleksandra Kaczyńska 
– Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt/ 08.12.2018/ Mira Rządzka 
– Logorytmika/ 18.02.2018/ Ewa Bombol
– Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i Zespołem Aspergera”/ 19.11.2016 
– Praktyczny Kurs Alternatywnych i Wspomagających metod porozumiewania się / cz. 1 i cz. 2/ 20.02-21.02.2016 28.05-29.05.2016/ Ewa Przebinda

mgr Klaudia Krajewska

Pedagog specjalny, Logopeda, terapeuta ręki, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta SI, trenerka TUS.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Pedagogika Specjalna specjalność Logopedia w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami, a także studia z Integracji Sensorycznej. Ukończyła m.in. szkolenia z „Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”.

Swoje doświadczenie zdobywała w placówkach kształcenia specjalnego, w przedszkolach i szkołach, w poradniach specjalistycznych oraz w gabinetach logopedycznych.

W naszym centrum zajmuje się:
– diagnozą i terapią logopedyczną,
– diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych,
– terapią logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera,
– terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, ankyloglosją,
– konsultacjami logopedycznymi.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach oraz konferencjach.

Ukończone kursy i szkolenia:
–  Certyfikowane szkolenie „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż”
– Certyfikowane szkolenie „Sensomotoryczne zabawy aktywizujące zmysły ©”
– Certyfikowane szkolenie „Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej”
– Kurs „Terapia miofunkcjonalna. Kompleksowy program obszaru orofacjalnego I stopień”
– Kurs „ Terapia miofunkcjonalna. Funkcjonalny program przestrzeni orofacjalnej II stopień”
– Warsztat „Wczesna opieka nad pacjentem z rozszczepem wargi i podniebienia”
– „Wykorzystanie pracy ciała i masażu w terapii logopedycznej z dzieckiem z ASD”
– Szkolenie „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”
– Szkolenie „Terapia logopedyczna w przypadku dysfunkcji oraz parafunkcji (m.in. nieprawidłowy tor oddechowy, nienormatywny typ połykania, ssanie kciuka i inne”
– Szkolenie „Zespołowe przygotowanie do frenuloplastyki – opieka przed i po zabiegu”
– „Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej”
– Szkolenie „Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, „Całościowe spojrzenie w terapii miofunkcjonalnej” – Szkolenie „Oddychanie w praktyce logopedycznej”
– Szkolenie „Pozycja spoczynkowa języka”
– „Diagnoza i terapia miofunkcjonalna”
– „Rozwój komunikacji u osób z ASD”

Mgr Daria Butrykowska

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia magisterskie o kierunku Pedagogika – specjalizacja Logopedia oraz studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii. Poszerzała zakres swojej wiedzy biorąc udział w kursach kwalifikacyjnych terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Dzięki temu, w terapii zwraca uwagę na wszystkie sfery rozwoju małego pacjenta z różnorodnymi potrzebami.

Warsztat i doświadczenie terapeutyczne zdobywała pracując w przedszkolach, w tym w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi.

Istotą efektywnej terapii jest dla niej zbudowanie wartościowej relacji z dzieckiem oraz dotarcie do przyczyn wszelkich trudności komunikacyjnych. Pracuje z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

mgr Anna Pająk

Logopeda, pedagog specjalny

Absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie studiów zdobyła wiedzę i umiejętności dające możliwość prowadzenia diagnozy oraz terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolu i żłobku. Prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania, czy też wspiera rodziców i dzieci w uzyskaniu diagnozy poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W kręgu jej zainteresowań jest także prowadzenie zajęć grupowych, w tym logorytmiki.

Zajmuje się:
– diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży z dyslalią,
– prowadzeniem terapii logopedycznej dzieci z: niedosłuchem, zaburzeniami komunikacji werbalnej i niewerbalnej w spektrum autyzmu, niedokształceniem mowy pochodzenia ośrodkowego czy niepełnosprawnością intelektualną;
– prowadzeniem diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z dyzartrią;
– prowadzeniem diagnozy i terapii logopedycznej z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.

W pracy logopedycznej skupia się na stworzeniu relacji z pacjentem, tak, aby terapia była dla niego pozytywnym doświadczeniem, które będzie przynosiło zamierzone efekty. Swoją wiedzę i umiejętności stale pogłębia uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pani Anna kieruje się zawsze dobrem pacjenta, podejściem holistycznym i empatycznym.