"Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu, jeden, następny raz.

Thomas Alva Edison

Nasz Zespół

Psycholodzy / Pedagodzy

mgr Anna Chojnowska

Psycholog dziecięcy i pedagog. Ukończyła pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Od 12 lat pracuje z dziećmi, które zmagają się z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców mające na celu ocenę rozwoju dziecka i dobór odpowiednich zabaw i zabawek stymulujących dalszy rozwój oraz wsparcie kompetencji rodzicielskich.

Ukończone Kursy i Szkolenia:
– Program Rozwoju Komunikacji Makaton
– Kurs komunikacji PECS (Picture Exchange Communication System)
– Szkolenie: Wygaszanie przetrwałych odruchów patologicznych
– Diagnoza dziecka krzywdzonego
– Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy PSTB
– Terapia ręki
– Trening Umiejętności Społecznych
– LEGO TUS
– Kurs 1 stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
– Pozytywna Dyscyplina – kurs wprowadzający
– Pedagogika Lecznica – kurs kwalifikacyjny
– Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford Binet 5
– AAC wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Alina Smyczek
– Mutyzm wybiórczy , diagnoza i oddziaływanie. Pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie.
– Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością Gadatek Monika Jerzyk
– Model wykorzystywania AAC w praktyce szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi – Magdalena Grycman
– Jak wspierać dziecko w kłopotach z koncentracją i zadbać o relacje? SET Agnieszka Misiak
-Jak wspierać dziecko w regulacji emocji? SET Agnieszka Misiak

mgr Martyna Buzalska

Psycholog, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, animatorka KLANZA

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, psychologię kliniczną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W pracy zawodowej zdobyła doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Przez 10 lat pracowała z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczającymi zaburzeń psychicznych. Przez 7 lat prowadziła zajęcia dla dzieci i ich rodzin w świetlicy socjoterapeutycznej, w tym socjoterapię oraz pomoc psychologiczną.

W swojej pracy skupia się na relacji z pacjentem. W pracy z dziećmi ważne jest dla niej wykorzystanie pedagogiki zabawy oraz metody KLANZY, tak by trudna praca psychologiczna miała dla dzieci atrakcyjną formę.

Nieustannie doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach m.in.:
-Ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne,
-Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży,
-Praca z dzieckiem agresywnym i sprawiającym trudności wychowawcze,
-Mediacje Rodzinne,
-Wykorzystanie bajki i relaksacji w pracy z dzieckiem,
-Setting w Pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci,
-Arteterapia,
-Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej,
-Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym seksualność,
-Twórczy umysł- rozwiązywanie problemów

W naszym centrum zajmuje się:
– terapią psychologiczną
– indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– zajęciami grupowymi
– realizacją TUS
– wsparciem rodzicielskim