Zapisz się na szkolenie

Zapisy na szkolenia przyjmujemy poprzez:
– e-mail: kontakt@malimowcy.pl

O SZKOLENIU

WARSZTATY WYWOŁYWANIA GŁOSEK W UJĘCIU MOTORYCZNYM

CELE SZKOLENIA:

1. Nabycie umiejętności wywoływania głosek w oparciu o ich cechy motoryczne – praca
żuchwy, warg i języka

2. Poznanie roli gradacji pracy żuchwy podczas wywoływania samogłosek

3. Nauka dobierania otoczenia fonetycznego głosek wspomagającego ich wywołanie i
utrwalanie.

4. Praktyczne ćwiczenia wywoływania głosek

Szkolenie skierowane jest do logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów z
uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja
motoryczną. Prosimy o wygodny ubiór umożliwiający przećwiczenie prezentowanych
strategii.

Organizator zapewnia rękawiczki i szpatułki

EWA GRZELAK

Logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor.

Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

ZAPISY NA SZKOLENIA

Zapisy na szkolenia odbywają się drogą e-mail.
Prosimy o wysłanie na nasz adres:
kontakt@malimowcy.pl
wiadomości, w której zostaną zawarte poniższe informacje:
– imię i nazwisko słuchacza
– telefon kontaktowy
– adres e-mail
– nazwa i data szkolenia
– faktura (czy ma być wystawiona na osobę indywidualną, czy na placówkę – jeśli placówka,
prosimy o podanie dokładnych danych wraz z NIP)
!! Prosimy o dokładne wpisanie i sprawdzenie danych, na ich podstawie będą wystawiane
certyfikaty / zaświadczenia.

PŁATNOŚCI
Prosimy o wpłatę całości kwoty – 550 zł w terminie do 30 dni przed szkoleniem, tj. do 20.07.2023r.
Wpłata w tym terminie gwarantuje rezerwację miejsca i zapis uczestnika na szkolenie.
W przypadku rezygnacji, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM SZKOLEŃ.