Zapisz się na szkolenie

Zapisy na szkolenia przyjmujemy poprzez:
– e-mail: kontakt@malimowcy.pl

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozwój motoryczny jamy ustnej
2. Ankyloglossia: Definicje i klasyfikacja medyczna. Metody badawcze w różnych grupach wiekowych. Kompensacje wynikające z Ankyloglossi. Wpływ Ankyloglossi na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka oraz żuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych). Ankyloglossia a funkcje pokarmowe (gotowość do przyjmowania pokarmów). Standardy postępowania w przypadku Ankyloglossi – postępowanie przed wykonaniem zabiegu, jak i po korekcji wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej
3. Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja Parafunkcje.
4. Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy. Prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = wielka piątka
5. Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy
6. Ocena zakresu i jakości ruchomości w stawach żuchwowo-skroniowych.
7. Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania, współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej.
8. Terapia: Reedukacja nerwowo-mięśniowa. Mioterapia.

PROGRAM AUTORSKI podlega ochronie.

Ewelina Mendala- Kwoczek

Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Podstawy terapii manualnej w terapii dysfunkcji narządu żucia (współpr. Bartosz Rocławski), „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego – holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki.

Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich. Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze – mama Antka i Szymona.

Jest tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla niej Człowiek, który do niej przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację.

Pracuje w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzy – Sztuce Mówienia. Współpracuje ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębia wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu.

Jej drugi świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączy ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej.

Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.

ZAPISY NA SZKOLENIA

Zapisy na szkolenia odbywają się drogą e-mail.
Prosimy o wysłanie na nasz adres:
kontakt@malimowcy.pl
wiadomości, w której zostaną zawarte poniższe informacje:
– imię i nazwisko słuchacza
– telefon kontaktowy
– adres e-mail
– nazwa i data szkolenia
– faktura (czy ma być wystawiona na osobę indywidualną, czy na placówkę – jeśli placówka,
prosimy o podanie dokładnych danych wraz z NIP)
!! Prosimy o dokładne wpisanie i sprawdzenie danych, na ich podstawie będą wystawiane
certyfikaty / zaświadczenia.


PŁATNOŚCI
Prosimy o wpłatę całości kwoty – 700 zł w terminie do 30 dni przed szkoleniem, tj. do 20.07.2022r.
Wpłata w tym terminie gwarantuje rezerwację miejsca i zapis uczestnika na szkolenie.
W przypadku rezygnacji, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM SZKOLEŃ.