Zapisz się na szkolenie

Zapisy na szkolenia przyjmujemy poprzez:
– e-mail: kontakt@malimowcy.pl

O SZKOLENIU

II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów którzy ukończyli dwudniowe stacjonarne szkolenie szkolenie Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia.

Szkolenie ma charakter praktyczny i rozwija treści istotne w terapii dziecka z dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczna lub ORM

PROGRAM SZKOLENIA

1 Diagnoza, planowanie terapii, opinia logopedyczna, dobór słownictwa – ćwiczenia/studium przypadku.
2. Protokół DTTC – aktualizacja informacji i ćwiczenie w parach.
3. Rola prozodii w terapii dziecięcej apraksji mowy -jak to zrobić praktycznie i zabawowo?
4. Dziecięca apraksja mowy u dziecka dwujęzycznego/wielojęzycznego – ogólne założenia prowadzenia terapii.
5. Słowo i co dalej? Opis kształtowania się systemu językowego i praktyczne zabawowe strategie rozwoju języka u dziecka z dziecięcą apraksją mowy/afazją motoryczną.

EWA GRZELAK

Logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor.

Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

ZAPISY NA SZKOLENIA

Zapisy na szkolenia odbywają się drogą e-mail.
Prosimy o wysłanie na nasz adres:
kontakt@malimowcy.pl
wiadomości, w której zostaną zawarte poniższe informacje:
– imię i nazwisko słuchacza
– telefon kontaktowy
– adres e-mail
– nazwa i data szkolenia
– faktura (czy ma być wystawiona na osobę indywidualną, czy na placówkę – jeśli placówka,
prosimy o podanie dokładnych danych wraz z NIP)
!! Prosimy o dokładne wpisanie i sprawdzenie danych, na ich podstawie będą wystawiane
certyfikaty / zaświadczenia.

PŁATNOŚCI
Prosimy o wpłatę całości kwoty – 550 zł w terminie do 30 dni przed szkoleniem, tj. do 20.07.2023r.
Wpłata w tym terminie gwarantuje rezerwację miejsca i zapis uczestnika na szkolenie.
W przypadku rezygnacji, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM SZKOLEŃ.